Avtalsförpliktelser

Ett avtal innebär en ömsesidig förpliktelse som två eller flera parter åtar sig att fullfölja. Det kan röra sig om helt skilda saker såsom exempelvis utförande av en tjänst eller köp av en vara. Vilka förpliktelser som finns i avtalet är helt beroende av vad parterna kommer överens om. I Sverige råder en huvudprincip om avtalsfrihet, vilket innebär att i regel kan man avtala om vad som helst och med vilka villkor som helst. Dock bör uppmärksammas att undantag görs härifrån. Här kan du få vidare information om vanliga avtalsförpliktelser och vad dessa innebär. Du lär dig om olika avtalsparters skyldigheter respektive rättigheter och en hel del annat.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar