Avtals upphörande

Ett avtal upphör i regel då avtalet har fullföljts, d.v.s. då vardera parten har gjort vad som ankommer på denne. Det vore dock önsketänkande att tro att det endast är då avtalet har upphört som dess giltighet upphör. I många situationer kan avtalet komma att hävas eller sägas upp i förtid på grund av olika omständigheter. Här behandlas bland annat vad som kan få ett avtal att upphöra i förtid och vad som händer då detta sker. Du kan läsa om avtalsbrott av olika slag, andra regler för möjliggörande av uppsägning, du får lära dig mer om skillnaden mellan visstidsavtal och tillsvidareavtal m.m.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar