Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal där den ena parten skall utföra tjänster av något slag och för detta få ekonomisk kompensation. Lär dig mer om hur anställningsavtal vanligen är utformade, vilka viktiga lagregler som gäller för avtalen, vad olika villkor innebär m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar