Snöskoterkörkort


På vinterhalvåret är det populärt att i framför allt norra delarna av Sverige åka snöskoter. Detta är både en form av turistattraktion, men även en del av vardagen för många som använder sig av snöskoter för att transportera sig och som bruksfordon. Det är viktigt att känna till vissa regler angående snöskoter så att man inte utsätts rättsliga konsekvenser. Sedan den 1 oktober 2009 är det nämligen ett krav på att inneha ett speciellt förarbevis för snöskoter för att få köra detta fordon.

Det finns dock undantag från denna regel och vissa får köra snöskoter utan ett snöskoterkörkort. Detta gäller för de som har ett körkort eller ett traktorkörkort om detta utfärdades innan 1 januari 2000. Det samma gäller för de som redan har ett terrängskoterkörkort som är utfärdat från och med 1 januari 2000.

För de som inte redan har körkort som uppfyller kraven ovan måste skaffa sig ett snöskoterkörkort för att få köra snöskoter. Det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att få ett snöskoterkörkort. För det första måste man ha fyllt 16 år. Det finns ingen övre åldersgräns på att få ta ett skoterkörkort. För det andra så måste man gå en speciell snöskoterutbildning hos en behörig utbildare som fått tillstånd av Transportstyrelsen att hålla i utbildningen. Förutom att gå denna utbildning måste man även klara ett kunskapsprov.

Utbildningen består i både en teoretisk och en praktisk del som båda måste genomföras. För att vara väl förberedd på det praktiska momentet kan det vara bra att övningsköra en snöskoter innan. Något som är viktigt att anmärka är att det inte är tillåtet att övningsköra privat. För att få övningsköra en snöskoter måste detta ske under uppsikt av en behörig utbildare och man måste vara minst 15 år och 9 månader gammal.

För att få skriva kunskapsprovet krävs att man har fyllt 16 år och att man gjort utbildningen. Man får inte heller skriva kunskapsprovet om man åkt fast för rattfylleri och fått sitt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig period. Det samma gäller om man exempelvis haft ett körkort eller förarbevis som blivit återkallat och som har en spärrtid som fortfarande löper.

Det finns emellertid undantag från kravet på snöskoterkörkort vid skotersafari. Detta innebär inte att vem som helst får köra snöskoter under en skotersafari. Det krävs att man har ett körkort eller traktorkort som utfärdats från och med 1 januari 2000. Körningen får endast ske inom en organiserad turistverksamhet under följande kriterier:

• Skotersafarigruppen får max bestå av tio personer
• Färden måste ledas av en person med giltigt förarbevis
• Sträckan som ska köras måste vara bestämt i förväg.

När man gjort klart utbildningen och klarat kunskapsprovet får man förarbeviset efter ansökan till Transportstyrelsen. Då är det fritt fram att själv ge sig ut med sin snöskoter. Detta innebär inte att man får göra precis vad man vill. Om man gör sig skyldig till trafikbrott kan förarbeviset bli återkallat och man kan råka ut för andra rättsliga konsekvenser.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar