Skoterleder


Skoterleder är markerade vinterleder som används av terrängskotrar när det är snö på backen. Man kan säga att skoterleder är som vägar för skotrar som går igenom skogar och fjäll. Det finns både allmänna och privata skoterleder i Sverige. De allmänna skoterlederna sköts av en länsstyrelse eller en kommun och privata skoterleder kan skötas av exempelvis en förening.

Det finns flera olika krav på en skoterled, framför allt de allmänna skoterlederna. Dessa ska vara placerade och utformade på ett sätt som gör att det är säkert och på andra sätt tillfredsställande att köra på. Hänsyn ska tas både till omgivningen och på de som ska köra på skoterleden. Det ska poängteras att det kan finnas begränsningar om vilka olika typer av terrängfordon och terrängsläp som får köra på en viss skoterled. Det är den kommun eller myndighet som sköter om den allmänna skoterleden som kan bestämma om begränsningar på den leden. Det är därför viktigt att kolla upp vad det är som gäller för just den leden som man ska köra på.

Eftersom det finns olika regler och begränsningar på olika leder är det viktigt att ta reda på vad det är som gäller för just den leden som man själv ska åka på. Förutom eventuella begränsningar av vissa fordon och släp kan en skoterled även exempelvis vara avgiftsbelagd. Man måste alltså betala en summa för att få köra på leden. De allmänna skoterlederna ska vara märkta med en speciell markering som talar om att det är en allmän skoterled. Det ska även poängteras att om det är förbjudet att åka utanför den allmänna skoterleden ska leden vara utmärkt med ett påbudsmärke D9. Detta är en rund blå skylt med en person som kör en skoter.

Huvudregeln är att det är förbjudet att köra i terräng med motordrivet fordon i de fjällområden som regeringen bestämmer över. Finns det däremot en allmän skoterled på ett sådant område är det tillåtet att köra på den leden, eftersom länsstyrelsen får, bestämmelsen till trots, besluta att det ska finnas en allmän skoterled där. Att myndigheter och kommuner får besluta om att det ska finnas en allmän skoterled på en viss sträcka innebär inte att markägare är skyldiga att ha en allmän skoterled på sin mark bara för att myndighet eller kommun har beslutat om detta. Berörd markägarens tillåtelse måste finnas för beslut om en allmän skoterled.

Länsstyrelsen eller kommunen ska ta hand om den allmänna skoterleden, denna skoterledhållning ska göras med passande omtanke till det allmänna och till de enskilda intressena.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar