Sambo


Vad betyder det att vara sambo? För de allra flesta så är det ett naturligt steg i en kärleksrelation då man väljer att flytta ihop och dela bostad med den man tycker om. I lagens mening är man sambo när man under en längre tid bor tillsammans i ett parförhållande. Vad som verkligen menas med längre tid finns det inget specifikt skrivet om i själva lagen, men det kan tolkas som ett förhållande som inte bara är tillfälligt. Man kan också kalla det för att man lever under äktenskapslika förhållanden, det vill säga på samma sätt som ett gift par men utan att faktiskt vara gifta.

Sambolagen omfattar alla kärleksrelationer oavsett om det är mellan två personer av olika kön eller om det är personer av samma kön. Man kan däremot inte vara sambo i lagens mening med någon som redan är gift med någon annan eller om man bara delar lägenhet med en kompis. Då gäller andra regler.

Om man väljer att gifta sig med den man lever tillsammans med så upphör samboskapet att gälla. Det kan vara ett trevligt sätt att förändra livet som sambo till ett liv som äkta makar. Mindre roliga sätt att upphöra att vara sambo är om den man lever tillsammans med gifter sig med någon annan, den ena parten dör eller man helt enkelt väljer att avsluta relationen. Det är också först då man av olika anledningar inte längre är sambo som man kan behöva fundera kring vad själva samboskapet faktiskt innebär. Om man har tur så slutar förhållandet på ett vänskapligt sätt – och om man själv kan komma överens kring det praktiska så finns det ingen anledning att använda sig av sambolagen, utan man kan själv göra en uppdelning och sedan gå skilda vägar. Om det uppstår konflikter så är det dock lagen som gäller för hur man ska göra.

Många väljer att skriva ett så kallat samboavtal. Genom ett avtal kan man antingen bestämma att man inte vill att reglerna i sambolagen skall användas alls, även om man inte kan komma överens, utan att det man själv har avtalat om ska vara det som gäller. Man kan också välja att skriva ett avtal som säger att lagen ska gälla vid en separation men att vissa personliga ägodelar ska vara undantagna från en bodelning. Ett eget avtal gäller alltid före lagen i dessa fall, såvida själva avtalet inte är alldeles oskäligt eller har skrivits på ett sådant sätt att det kan ogiltigförklaras. Detta kan ske om den ena parten är tvingad att underteckna mot sin vilja eller inte förstår själv vad det är han eller hon undertecknar; i dessa fall gäller inte avtalet. Ett eget avtal kan vara ett alternativ om till exempel den ena parten har med sig väldigt mycket ägodelar eller pengar in i förhållandet eller om man väljer att bosätta sig i den ena personens bostad. Det kan också vara klokt att avtala om man är mån om att saker med ett stort känslomässigt värde ska vara skyddade vid en eventuell separation. Om man väljer att skriva ett samboavtal så finns det inga direkta regler för hur det ska se ut, förutom att det måste vara skriftligt och undertecknat av båda parterna. Om man vill ändra något i sitt samboavtal så gör man det genom att skriva ett nytt avtal. Ett klokt råd är att få juridisk hjälp med formuleringar och utformningen när man skriver ett så viktigt avtal. Det kan också vara bra att samtidigt som man skriver sitt samboavtal författa ett inbördes testamente, som gör att man kan känna sig trygg om den ena personen avlider.

När ett samboförhållande upphör behöver man dela upp alla tillhörigheter. En uppdelning är vad man kallar för bodelning. Det som ska delas upp kallas samboegendom. Om man kan så går det bra att göra detta på egen hand, men ibland kan det vara svårt då man kan vara känslomässigt påverkad och man kan vara oense om vem som ska få vad. Då kan man få vägledning av sambolagen.

Samboegendom är enligt lagen den gemensamma bostaden och bohaget, om det är införskaffat för att man ska ha det och använda det tillsammans. Bostaden är kanske inte så svårt att förstå att den är gemensam om man skaffat den ihop och att den ska ingå i en bodelning, men det kan vara svårare med det som kallas bohag. Dit räknas möbler, hushållsmaskiner och det man kallar lösöre som man köpt och använt tillsammans. Här kan det ibland vara svårt att avgöra vem som skall få vad och man får göra en fördelning med ledning av de regler som finns i lagen. I vissa fall kan man behöva hjälp av någon utomstående som kan tolka reglerna och hjälpa till med bodelningen. En bostad kan vara svår att dela och reglerna kan variera något beroende på om det är till exempel ett hus eller en hyreslägenhet. Det kan också variera om man har gemensamma barn eller inte, då barn kan påverka vem som ska anses ha bäst rätt till den gemensamma bostaden. I övrigt när det gäller bodelningen så kan man generellt säga att det man hade med sig in i förhållandet är vad man ska ta med sig därifrån och det man fått och skaffat gemensamt är vad som ska delas upp. Men givetvis så kan det finnas undantag från detta, som till exempel att om det är så att något bara används av den ena parten så räknas det inte som ett gemensamt bohag och det kan undantas ur en bodelning. Man undantar också allt som en sambo fått genom arv, gåva eller testamente, om det är skrivet att det ska vara den sambons enskilda egendom.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar