Nya regler för cyklar


En cykel måste ha godkända färdbromsar som kan minska farten och få cykeln att stanna säkert och snabbt för att få användas i trafiken. Det kan därför vara lägligt att se över sin gamla cykel för att försäkra sig om att dess bromsar håller godkänt mått. Det finns även speciella bestämmelser för cyklar med en maximal sadelhöjd på minst 435 mm och mindre än 635 mm. Dessa cyklar måste ha fotbroms. Dessa cyklar kan vidare antingen enbart ha fotbroms eller också både fotbroms och annan färdbroms.

För bland annat tandemcyklar, cyklar med tre eller flera hjul och cykel med tillkopplat fordon måste det finnas två, av varandra, oberoende färdbromssystem. Det finns nu även ett krav på att cyklar med tre eller flera hjul, eller med tillkopplad sidvagn, måste ha parkeringsbroms som kan hålla kvar cykeln på sluttande mark. Detta ska kunna ske på helt mekanisk väg.

En cykel får inte ha en lykta eller en strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som kan återkasta rött ljus framåt. På samma sätt får en cykel inte ha en lykta eller en strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller någon anordning som kan återkasta vitt ljus bakåt. Detta är för att andra i trafiken inte skall ta miste om i vilken färdriktning cykeln färdas i.

Det finns inget krav på belysning på en cykel när den färdas när det är ljust. Däremot skall en cykel ha en godkänd baklykta som kan visa rött ljus när cykeln färdas när det är mörkt. Denna lykta skall tydligt kunna ses på 300 meters avstånd. Denna baklykta får blinka rött om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar per minut. Det finns även ett krav på att en cykel skall ha en strålkastare som kan avge vitt eller gult ljus framåt så att föraren kan cykla genom mörker på ett betryggande sätt, eller en vit eller gul lykta som kan ses framifrån på ett avstånd på minst 300 meter. Samma regler angående strålkastare med bländande ljus som gäller för bilar gäller även för cyklar, de måste alltså snabbt kunna bländas av.

Förutom belysning fram och bak skall en cykel som färdas i mörker ha godkänd reflexanordning baktill, framtill och på sidan. Reflexen bak på cykeln skall återkasta rött ljus bakåt. Om en cykel färdas med en tillkopplad cykelkärra och denna saknar en baklykta skall även kärran vara försedd med en reflex som återkastar rött ljus bakåt. Cyklar med reflexanordning framtill som monterats efter den 1 september 1985 skall återkasta vitt ljus framåt. Reflexanordningen på dessa cyklar på sidan skall återkasta ett orangegult eller vitt ljus åt sidan.

Förutom godkänt ljus fram och baktill vid färd i mörker och godkänd reflexanordning skall en cykel även ha en ringklocka. Det kan vara värt att notera att det inte är tillåtet att ha en larmanordning utrustat på sin cykel. Om dessa bestämmelser inte efterföljs kan det leda till rättsliga konsekvenser. Exempelvis får du böta 500 kronor för att inte ha framlykta om du blir stoppad av polisen, 500 kronor för ingen baklykta och även 500 kronor om du inte har reflexer. Saknas två av dessa blir böterna 750 kronor och saknar du belysning och reflexer blir böterna 1000kr.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar