Köra under påverkan av alkohol


När man kör ett motordrivet fordon måste man vara nykter. Detta gäller inte enbart för bil, utan även när man kör exempelvis snöskoter, moped, traktor, motorcykel och även spårvagn. Gränsen för hur mycket alkohol man får ha i blodet för att få köra dessa motordrivna fordon är 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluft. Detta är en gräns som man inte får ligga på eller överstiga. Har man då under gränsen på 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram i utandningsluften får man alltså köra ett motordrivet fordon. Det är dock bäst att inte ha någon alkohol i kroppen och detta bör alltid eftersträvas vid körning.

Blir man tagen när man kör med så pass mycket alkohol i kroppen att man når upp till gränsen eller överstiger denna under eller efter körningen döms man för rattfylleri. För detta brott döms man till böter eller i vissa fall fängelse i upp till sex månader.

Det är inte enbart alkohol som gör att man kan dömas för rattfylleri. Även om man kör motordrivet fordon eller spårvagn efter att man tagit narkotika i så pass stor mängd att det under eller efter körningen fortfarande finns narkotiska ämnen kvar i blodet. Med narkotika menas läkemedel eller hälsofarliga produkter som är beroendeframkallande eller ger euforiserande effekter. Om denna narkotika finns i blodet på grund av att man tagit det enligt en läkares eller annan behörig persons ordination ska man inte dömas för rattfylleri. Det finns undantag då man inte ska bli dömd för rattfylleri enligt vad som sagts ovan. Exempelvis är bestämmelserna inte tillämpliga på förare av ett sådant motordrivet fordon som är anpassad för att förflyttas av gående.

Man döms också för rattfylleri om man kör ett motordrivet fordon eller spårvagn och är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel och det kan antas att personen inte kan köra fordonet på ett tryggt och säkert sätt. Denna bestämmelse inbegriper däremot även föraren av motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående. Ett undantag från när man ska dömas för rattfylleri enligt ovan är om föraren är onykter eller påverkad av narkotika och kör det motordrivna fordonet på grund av en vetenskaplig eller jämförlig undersökning som regeringen har lämnat tillstånd till.

Konsekvenserna av rattfylleri på grund av alkohol eller narkotika är som ovan nämnts böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet däremot att anses som grovt ska föraren dömas för grovt rattfylleri. Konsekvenserna av grovt rattfylleri är fängelse upp till två år. I regel anses det vara grov rattfylla om föraren har en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Det ska också anses grovt om föraren har varit rejält påverkad av alkohol eller narkotika eller körningen har inneburit en uppenbar fara i trafiken.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar